Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
22 Grudnia 2013r.

Katolicy rzymscy:

IV Niedziela Adwentu
LG: IV tydzień psałterza

Grekokatolicy:

POCZĘCIE przez św. Annę Bogurodzicy

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość"
Poczęcie Bogurodzicy przez spraw. Annę
XXVI Niedziela po Święcie Zesłania Ducha Świętego na Apostołów
święci dnia: spraw. Anna, matka Bogurodzicy; spraw. Joachim; pror. Anna; Sofroniusz, arcybiskup Cypru; mnich Stefan Nowopromieniejący

Luteranie:

Niedziela 4. w Adwencie

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-