Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
2 Stycznia 2014r.

Katolicy rzymscy:

Okres Narodzenia Pańskiego
LG: I tydzień Psałterza

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO Narodzenia co do ciała Pana i Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa. - Św. męczennika IGNACEGO BOGONOSICIELA, biskupa Antiochii

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Leńkowa
Czwartek przed świętem Narodzenia Chrystusa
święci dnia: męcz. Ignacy Teofor, biskup Antiochii; spraw. Jan z Kronsztadu

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-