Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
28 Kwietnia 2014r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

Św. apostołów ARYSTARCHA, PUDENSA, TROFIMA z 70 uczniów Pana i św. SABY Gota

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Sawa Gocki; ap. Arystarch; ap. Pudens; ap. Trofim

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-