Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
14 Maja 2014r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

Św. proroka JEREMIASZA

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Andronikowej"
Prepołowienije. Połowa okresu Pięćdziesiątnicy
święci dnia: pror. Jeremiasz; męcz. Makary, metropolita kijowski; mnich Pafnucy Borowski; Tamara, królowa gruzińska

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-