Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
3 Lipca 2014r.

Katolicy rzymscy:

13. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. męczennika METODEGO, biskupa Patary

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Inna; Guriasz, arcybiskup Kazania; męcz. Pinna; Menas, biskup Połocka; męcz. Rimma

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-