Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
31 Marca 2015r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Tydzień

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego CYRYLA, patriarchy Jerozolimskiego

Prawosławni:

święci dnia: Cyryl, arcybiskup jerozolimski; męcz. Edward, król; Mikołaj, biskup Ochrydy i Żicza

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-