Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
4 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

Święte Triduum Paschalne

Grekokatolicy:

Św. męczennika BAZYLEGO, kapłana Kościoła w Ancyrze

Prawosławni:

Sobota Łazarza. Wskrzeszenie św. Łazarza. Liturgia św. Jana Chryzostoma.
święci dnia: mnich Izaakiusz Dalmatycki

Luteranie:

-

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-