Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
6 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Wielkanocy

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO Zwiastowania Najśw. Bogurodzicy i św. ojca naszego ZACHARIASZA i św. ojca naszego ARTEMONA, biskupa Seleucji

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Płodna Góra"
TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ. WIELKI PONIEDZIAŁEK. Wigilia święta Zwiastowania. Liturgia uprzednio poświęconych Darów.
święci dnia: Artemon, biskup Seleucji Pisydzkiej; mnich Jakub, biskup

Luteranie:

2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-