Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
7 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Wielkanocy

Grekokatolicy:

ZWIASTOWANIE NAJŚW. BOGURODZICY PANI NASZEJ I ZAWSZE DZIEWICY MARYI

Prawosławni:

Zwiastowanie Bogurodzicy
WIELKI WTOREK. ŚWIĘTO ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNIE. Liturgia św. Jana Chryzostoma.
święci dnia: Tychon, patriarcha moskiewski

Luteranie:

-

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-