Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
12 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Wielkanocy

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego JANA KLIMAKA

Prawosławni:

PASCHA. ZMARTWYCHWSTANIE PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.
święci dnia: mnich Jan Klimak; ap. Sostenes; ap. Kefas; ap. Cezary

Luteranie:

Niedziela 1. po Wielkanocy. Oasimodogeniti - Jak nowo narodzone niemowlęta.

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-