Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
13 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień wielkanocny
LG: II tydzień psałterza

Grekokatolicy:

Św. męczennika HIPACEGO Cudotwórcy, biskupa Gangry

Prawosławni:

TYDZIEŃ PASCHALNY. PONIEDZIAŁEK PASCHY. Tydzień ciągły – bez postu.
święci dnia: męcz. Hipacy, biskup Gangry; Innocenty, metropolita moskiewski; Jonasz, metropolita Moskwy

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-