Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
21 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

Świętych apostołów HERODIONA, HERMESA i in. z 70 uczniów Pana. - Św. Celestyna, papieża rzymskiego

Prawosławni:

Radonica. Modlitwy za zmarłych.
święci dnia: Nifon, biskup nowogrodzki; ap. Hermas; ap. Herodion

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-