Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
22 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

Św. męczennika EUPSYCHIUSZA i św. męczennika WADYMA, archimandryty

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Wadim

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-