Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
11 Maja 2015r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

Świętych Apostołów JAZONA i SOZYPATRA z 70 uczniów i świętych męczenników DADASA, MAKSYMA i KWINTYLIANA

Prawosławni:

V tydzień po Wielkanocy.
święci dnia: Cyryl, biskup Turowa; ap. Sozypater

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-