Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
13 Maja 2015r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

Św. apostoła JAKUBA, brata św. Jana, Nauczyciela wiary

Prawosławni:

Zakończenie święta Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy. Ap. Jakuba Zebedeusza (44).
święci dnia: Donat, biskup Eurii; Ignacy Branczaninow; ap. Jakub syn Zebedeusza; Nikita, biskup nowogrodzki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-