Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
20 Maja 2015r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

Wspomnienie ukazania się na niebie znaku czcigodnego KRZYŻA w Jerozolimie o g. 3:00 dnia za cesarza Konstansa, syna Konstantyna Wielkiego

Prawosławni:

Zakończenie święta Paschy.Żyrowickiej ikony Matki Bożej (1470).
święci dnia: mnich Antoni Martkofeli, stylita; mnich Dawid z Garedży; mnich Tadeusz ze Stepancmindy; męcz. Habib, biskup Nekresi; mnich Ise, biskup Ciłkany; mnich Izydor z Samtawy; mnich Jan z Zaden; Józef, biskup Aławerdy; mnich Nilus Sorski; mnich Michał z Ułumby; mnich Pir z Bretsy; mnich Stefan z Chiry; mnich Szio z Mgwimy; mnich Zenon z Ikałty

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-