Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
22 Maja 2015r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień wielkanocny

Grekokatolicy:

Przeniesienie relikwii św. ojca naszego MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY z Miry w Licji do Bari

Prawosławni:

Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari (1087).
święci dnia: mnich Józef z Optiny; męcz. Krzysztof; mnich Szio z Mgwimy; Mikołaj, arcybiskup Miry Licyjskiej

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy