Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
28 Maja 2015r.

Katolicy rzymscy:

8. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego PACHOMIUSZA WIELKIEGO

Prawosławni:

święci dnia: Dymitr, królewicz Uhlicza i Moskwy; mnich Eufrozyn Pskowski; Izajasz, biskup rostowski; mnich Pachomiusz Nierechski; mnich Pachomiusz Wielki Egipski; mnich Serapion Pskowski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-