Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
18 Czerwca 2015r.

Katolicy rzymscy:

11. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. męczennika DOROTEUSZA, biskupa Tyru

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Bonifacy z Credition; Igor, wielki książę czernihowski i kijowski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Ramadan - 1-wszy dzień Ramadanu (Post)