Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
15 Listopada 2015r.

Katolicy rzymscy:

XXXIII Niedziela Zwykła
LG: I tydzień psałterza

Grekokatolicy:

Świętych męczenników ACYNDYNA i jego towarzyszy

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Szui
NIEDZIELA XXIV PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.
święci dnia: mnich Marcjan z Kiry; męcz. Acyndyn z Persji; męcz. Pegazjusz z Persji; męcz. Aftoniusz z Persji; męcz. Elpidefor z Persji; męcz. Anempodyst z Persji; Antoni, arcybiskup Tesalonik; mnich Cyprian ze Storożna; męcz. Konstanty (Jurganow)

Luteranie:

Niedziela przedostatnia roku kościelnego

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-