Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
27 Sierpnia 2016r.

Katolicy rzymscy:

21. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy i św. proroka MICHEASZA

Prawosławni:

Wigilia święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.
święci dnia: mnich Arkadiusz z Torżoka; Maksym Moskiewski, błogosławiony; mnich Teodozy Kijowsko-Pieczerski; pror. Micheasz Młodszy

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-