Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
31 Sierpnia 2016r.

Katolicy rzymscy:

22. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Po-święto Zaśnięcia. - Św. męczenników FLORUSA i LAURUSA

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Flor; mnich Jan Rylski; męcz. Laur

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-