Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
14 Października 2016r.

Katolicy rzymscy:

28. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

OPIEKI MATKI BOŻEJ. - Św. apostoła ANANIASZA, z 70 uczniów Pana i św. ojca naszego ROMANA, śpiewaka

Prawosławni:

ŚWIĘTO OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY. Lubelskiej ikony Matki Bożej.
święci dnia: ap. Ananiasz; mnich Roman Pieśniarz; mnich Sawa Wiszerski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy