Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
18 Października 2016r.

Katolicy rzymscy:

29. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. męczennicy CHARYTYNY

Prawosławni:

święci dnia: Aleksy, metropolita Moskwy; męcz. Dionizy, biskup aleksandryjski; Filip, metropolita Moskwy; męcz. Hermogen, patriarcha moskiewski; mniszka Krystyna, księżna litewska; Makary, metropolita Moskwy; Piotr, metropolita moskiewski

Luteranie:

Dzień ewangelisty Łukasza

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-