Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
31 Października 2016r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. apostoła i ewangelisty ŁUKASZA

Prawosławni:

XX tydzień po Pięćdziesiątnicy. Ap. Łukasza Ewangelisty (I).
święci dnia: mnich Józef Wołocki; ap. i ew. Łukasz; wlk. męcz. Aurelia

Luteranie:

Pamiątka Reformacji

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-