Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
11 Listopada 2016r.

Katolicy rzymscy:

32. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. matki naszej ANASTAZJI Rzymianki, męczennicy i św. ojca naszego ABRAMIUSZA, pustelnika

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy