Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
16 Listopada 2016r.

Katolicy rzymscy:

33. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętych męczenników ACEPSYMASA, biskupa, JÓZEFA, kapłana i AITALASA, diakona. - POŚWIĘCENIE świątyni św. wielkiego męczennika Jerzego w Liddzie, gdzie złożono jego Relikwie

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-