Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
22 Listopada 2016r.

Katolicy rzymscy:

34. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętych męczenników ONEZYFORA I PORFIRIUSZA i św. matki naszej MATRONY i wielebnej TEOKTYSTY z wyspy Lesbos

Prawosławni:

święci dnia: Nektariusz Kefalas, metropolita Pentapolis; mniszka Matrona z Konstantynopola

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-