Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
26 Listopada 2016r.

Katolicy rzymscy:

34. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego JANA ZŁOTOUSTEGO, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

Św. Jana Chryzostoma, abpa Konstantynopola (407)

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-