Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
5 Grudnia 2016r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Adwentu
Wspomnienia: Saby (o)

Grekokatolicy:

Po-święto Wprowadzenia Bogurodzicy. - Św. apostoła FILEMONA, z 70-ciu i towarzyszy i świętych męczenników CECYLII, WALERIANA i TYBURCJUSZA

Prawosławni:

XXV tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia: spraw. Michał Żołnierz; Michał, książę twerski; ap. Archip; ap. Filemon; męcz. Appia; mniszka Paraskiewa (Matijeszyna)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-