Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
22 Grudnia 2016r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

POCZĘCIE przez św. Annę Bogurodzicy

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-