Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
23 Grudnia 2016r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

Świętych męczenników MENASA, HERMOGENA i EUGRAFA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy