Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
30 Stycznia 2017r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego ANTONIEGO WIELKIEGO Bogosiciela

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-