Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
7 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Znalezienie czcigodnych Relikwii ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW w dzielnicy Konstantynopola zw. Eugenios. - Św. Telesfora, papieża rzymskiego

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-