Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
10 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego TARAZJUSZA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy