Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
18 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Św. męczennika KONONA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-