Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
25 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego i wyznawcy TEOFANA. – Św. Grzegorza Wielkiego, papieża rzymskiego

Prawosławni:

Wspomnienie zmarłych
święci dnia: Grzegorz Dialog, papież rzymski; mnich Symeon Nowy Teolog; mnich Teofan Wyznawca Sigriański

Luteranie:

Dzień Zwiastowania Marii Pannie

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-