Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
1 Kwietnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Świętych męczenników CHRYZANTA i DARII

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-