Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
11 Maja 2017r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Wielkanocy
Wspomnienia: Św. Mamerta (bp)

Grekokatolicy:

Świętych Apostołów JAZONA i SOZYPATRA z 70 uczniów i świętych męczenników DADASA, MAKSYMA i KWINTYLIANA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-