Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
20 Maja 2017r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień Wielkanocy
Rozważania:

Grekokatolicy:

Wspomnienie ukazania się na niebie znaku czcigodnego KRZYŻA w Jerozolimie o g. 3oo dnia za cesarza Konstansa, syna Konstantyna Wielkiego

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-