Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
29 Maja 2017r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień Wielkanocy
LG: III tydzień psałterza

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego TEODORA UŚWIĘCONEGO, ucznia św. Pachomiusza

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-