Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
12 Czerwca 2017r.

Katolicy rzymscy:

10. tydzień zwykły
LG: II tydzień psałterza

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego IZAAKIUSZA, igumena klasztoru Dalmatów

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-