Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
1 Października 2017r.

Katolicy rzymscy:

XXVI Niedziela Zwykła
LG: II tydzień psałterza

Grekokatolicy:

Po-święto Podwyższenia. - Św. męczennicy ZOFII i trzech jej córek: WIERY, NADZIEI i LUBY

Prawosławni:

-

Luteranie:

Niedziela 16 po Trójcy Świętej. Dziękczynne Święto Żniw.

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-