Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
7 Października 2017r.

Katolicy rzymscy:

26. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - NMP Różańcowej »
DN – Droga do nieba, SL – Śpiewnik liturgiczny TN KUL, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL

Grekokatolicy:

POCZĘCIE CZCIGODNEGO CHWALEBNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA PAŃSKIEGO JANA CHRZCICIELA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

SUKKOT  (Święto Szałasów, Kuczki)

Muzułmanie:

-