Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
12 Października 2017r.

Katolicy rzymscy:

27. tydzień zwykły
Wspomnienia: Bł. Jana Beyzyma (pr)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego CHARYTONA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

SIMCHAT  TORA  (Radość Tory)

Muzułmanie:

-