Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
2 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

30. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. męczennika ARTEMIUSZA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-