Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
4 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

30. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. równego apostołom ABERCJUSZA, biskupa Hierapola, cudotwórcy i świętych SIEDMIU MŁODZIEŃCÓW MĘCZENNIKÓW W EFEZIE

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-