Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
7 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętych męczenników i sekretarzy MARCJANA i MARTYRIUSZA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-