Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
8 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. i chwalebnego wielkiego męczennika DYMITRA Mirosączącego

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-