Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
10 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętych męczenników TERENCJUSZA i NEONILLY i św. ojca naszego STEFANA, hymnografa

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy